Anabilim Dalı Başkanının Mesajı | Okul Öncesi Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

Sevgili öğretmen adaylarımız,

İçinde bulunduğumuz 21.yüzyılda her yönde yaşanan hızlı gelişim ve değişim; eğitim yöntem, teknik ve modellerini değiştirse de öğretmenin varlığını, önemini ve rehberliğini hala gerekli ve hatta önemli kılmaktadır. Bu yaşanan teknolojik, kültürel, toplumsal, siyasal değişimi ancak iyi bir donanıma sahip öğretmenler görebilir ve bu değişimin gereklerine uygun bireylerin yetişmesine öncülük edebilir. Bu nedenle, fikri hür vicdanı hür nesillerin yetiştirilmesi için çıktığımız bu yolda araştıran, sorgulayan, inceleyen, üreten, işbirliği içinde çalışan, ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişebilmeniz ve her yaptığınız işe vicdanınızı koyabilmeniz bizim çabalarımızın temel gerekçesidir.

Teori ve uygulama temelli yaklaşımı benimsediğimiz bölümümüzde, öğrenci merkezli ve yenilikçi bir anlayışla her geçen gün gelişecek, değişecek ve elde ettiğiniz bilgiyi özümseyerek öğretmenliğe hazırlanacaksınız. Eğitim süreciniz boyunca bilgiyi almaktan çok anlamaya ve yeni düşüncelerin kapılarını aralamaya bir araç olarak görebilecek becerilere sahip olabilmeniz, benim ve tüm çalışma arkadaşlarımın temel amacıdır. Bu nedenle Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden yüreklerinizde mesleğinize duyduğunuz aşk ve inanç, ruhunuzda ülkemize ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza karşı sevgi ve özveri, aklınızda ezberden uzak, yaratıcı, araştırıcı, sorgulayıcı ve meraklı çocuklar yetiştirme bilincine sahip birer öğretmen olarak mezun olmanız bizim çabalarımızı anlamlı kılacaktır. Sizleri “hayatta en büyük mucize, küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır” sözünü doğrulayacak öğretmen olma serüveninde bize katılmaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS