Ders Planları | Okul Öncesi Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Ders Planları

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
                                              I. Yarıyıl                 II. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB MB001 Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2 3 MB MB002 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3
MB MB004 Eğitim Felsefesi  2 0 2 3 MB MB003 Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3
GK GK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1  2 0 2 3 GK GK002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2  2 0 2 3
GK GK003 Yabancı Dil 1 2 0 2 3 GK GK004 Yabancı Dil 2 2 0 2 3
GK GK005 Turk Dili 1 3 0 3 5 GK GK006 Turk Dili 2 3 0 3 5
GK GK007 Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5 AE EC102 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 3 0 3 5
AE EC101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 3 0 3 5 AE EC104 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim 2 0 2 5
AE EC103 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 2 0 2 3 GK GKSEC Seçmeli 1 2 0 2 3
INT100 Üniversite Hayatına Giriş 0 1 0 0
Toplam 19 1 19 30 Toplam 18 0 18 30
                                             III. Yarıyıl                                                                     IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB MB007 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3 MB MB005 Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3
MB MB008 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3 MB MB006 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3
AE EC201 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi 3 0 3 6 GK EC202 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3
AE EC203 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi 3 0 3 5 AE EC204 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi 3 0 3 4
AE EC205 Okul Öncesi Eğitim Programları 3 0 3 5 AE EC206 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi 3 0 3 3
MB MBSEC Seçmeli 1 2 0 2 4 AE EC208 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama 2 0 2 3
AE AESEC Seçmeli 1 2 0 2 4 MB MBSEC Seçmeli 2 2 0 2 4
GK GKSEC Seçmeli 2 2 0 2 3
Toplam 17 0 17 30 AE AESEC Seçmeli 2 2 0 2 4
Toplam 19 2 20 30
                                              V. Yarıyıl                                                      VI. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB MB011 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3 MB MB009 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
MB MB012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3 MB MB010 Eğitimde Ahlak ve Etik 2 0 2 3
AE EC301 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi 3 0 3 4 AE EC302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi 3 0 3 5
AE EC303 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme 3 0 3 4 AE EC304 Çocuk Ruh Sağlığı 3 0 3 5
AE EC305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları 3 0 3 5 AE EC306 Erken Çocukluk Dönemi Çocuk Edebiyatı 2 0 2 3
MB MBSEC Seçmeli 3 2 0 2 4 MB MBSEC Seçmeli 4 2 0 2 4
AE AESEC Seçmeli 3 2 0 2 4 GK GKSEC Seçmeli 4 2 0 2 3
GK GKSEC Seçmeli 3 2 0 2 3 AE AESEC Seçmeli 4 2 0 2 4
Toplam 19 0 19 30 Toplam 18 0 18 30
                                          VII. Yarıyıl                                                 VII. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB EC401 Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 12 MB EC402 Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 15
MB MB014 Okullarda Rehberlik 2 0 2 3 MB EC404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2 0 2 3
MB MB028 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 2 3 AE EC406 Erken Çocukluk Eğitim Politikaları 3 0 3 4
AE EC403 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi 3 0 3 4 MB MBSEC Seçmeli 6  2 0 2 4
MB MBSEC Seçmeli 5 2 0 2 4 AE AESEC Seçmeli 6  2 0 2 4
AE AESEC Seçmeli 5 2 0 2 4
Toplam 13 6 19 30 Toplam 11 6 14 30
Genel Toplam T U K AKTS YÜZDE SAAT
MB Meslek Bilgisi 40 12 46 80 31 52
GK Genel Kültür 26 2 27 42 18 28
AE Alan Eğitimi 68 12 74 118 51 80
TOPLAM 134 25 147 240 100 160