OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Tanıtım

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada okul öncesi eğitimin bireylerin gelişimi ve toplum için oldukça önemli olduğu kabul edilmekte ve okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak nitelikli öğretmenlere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nın temel amacı, özel ve resmi okul öncesi eğitim çalışacak olan okul öncesi öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklara sahip öğretmen yetiştirmektir. Mezunların büyük çoğunluğu bu alanda çalışırken, bir kısmı da özel sektörde (özel kreşlerde, özel eğitim merkezlerinde ve özel okulların anasınıflarında) görev almaktadır.

Anabilim dalımız 2015-2016 eğitim öğretim yılında lisans, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise yüksek lisans programına öğrenci almaya başlanmıştır.

Anabilim dalımızda 2 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalında lisans programının eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir.