HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Şule KAVAK

Şule KAVAK

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans : Dumlupınar Üniversitesi
Doktora : Çukurova Üniversitesi
Telefonu :
Odası : 108
E-Posta : sule.kavak@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Metin, Ş., Mercan, Z., Kavak, Ş. (2018). Geçmişten günümüze oyuncaklar ve çocuklar üzerindeki etkileri. Journal of Current Researches on Social Sciences. 8(1). S. 1-18
2 2017 Aydoğan, Y., Metin, Ş., Büyüköztürk, Ş., Mercan, Z. & Kavak,Ş. (2017).  The Investigation of the Relationship between Social Skills and Problem Solving Skills of Students in Primary Education Department. Journal of Current Researches on Educational Studies(JoCuRES).7(1),161-172.
3 2017 Metin, Ş., Aydoğan,Y., Kavak,Ş. & Mercan,Z. (2017). Effects of Classroom Management Profiles of Pre-School Teachers on Social Skills and Problem Behaviors of Children. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS).7(1),517-534.
4 2017 Kavak, S., Coşkun, H. (2017). Erken Çocukluk Eğitiminde Materyal Geliştirmenin Önemi. Uluslarası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi (IJECES), 2 (2), 11-23.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2018 Aliyev, R., Demir, Ö.O., Üzümcü, Ö., Kavak, Ş. (2018). Değerler Eğitimi Programı: Gaziantep İli Örneği/Values Education Program: Sample of Gaziantep Province. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleeri Kongresi/27th International Conference on Educational Sciences, 18-22 Nisan Antalya.
2 2017 Metin, Ş., Aydoğan, Y., Büyükzötürk, Ş., Kavak, Ş., Mercan, Z. 2017). Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Profillerinin Çocukların Sosyal Beceri ve Problem Davranışları Üzerine Etkisi.  International research of strategic research in social sciences and education (IcoSReSSe), 12-14 Mayıs Prague/Czech Republic
3 2017

Metin, Ş., Mercan, Z., Kavak, Ş. (2017). Geçmişten günümüze oyuncaklar ve çocuklar üzerindeki etkileri. 7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education. Belek, Antalya.

4 2017 ​Metin, Ş. Aydoğan, Büyükzötürk, Mercan, Z., Kavak, Ş. (2017). Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  International research of strategic research in social sciences and education (IcoSReSSe), 12-14 Mayıs Prague/Czech Republic
5 2016

Kavak, Ş., Coşkun, H. (2016). Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Materyal Geliştirmenin Önemi, III. International Eurasian Educational Research Congress- III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla. 

6 2016

Kavak, Ş., Yoldaş, C., Coşkun, H. (2017). Türkiye ve Almanya’daki Okulöncesi Eğitim Programlarının Karşılaştırılması, 26th International Conference on Educational Sciences-26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya.

 

7 2014 Kavak, Ş. (2014). Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni Bağlamında Dil Öğretimi, 4. Uluslararası Çalıştayı.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2015 Kavak, Ş. (2015). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Dil Öğretimi. İçinde H. Coşkun, F. Yılmaz, & M. E. Aksoy (Ed.), Öğretimin Planlanması Unterrichtsplanung Planing of Instruction (s. 197-208). Berlin: Dağyeli Verlag.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Proje Eğitmeni, Tübitak 4004 Doğa Eğitimleri,  "Okul Öncesi Egitimde Bilgisayarsız Kodlama" Projesi, Gaziantep.
2 2018 Projesi Eğitmeni, Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında STEM temalı  "Okul öncesi Öğretmenlere Yönelik Bilimsel Düşünme Becerileri Eğitimi" Projesi, Gaziantep.

3 2016
Proje Asistanı, Erken Çocukluk Dönemi Eğitimcilerinin Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi (2016), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Kosova.
4 2014-2015 Erasmus Staj Hareketliliği Bursu/ Fröbel Kindergarten Staj Eğitimi Berlin-Almanya

5 2013 Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Kütahya Fikir Kampı

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2017
7. Uluslararası Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Stratejik Araştırma Konferansı (ICoSSReSSE).  2017'nin en iyi araştırmacısı ödülü, Belek, Antalya, 2017.
2 2013 Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Kütahya Kampı Proje Ödülü (Proje: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Okul Öncesi Bilgisayar Oyunları)

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2018
Beden Peküsyon Eğitimi.  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi.
2 2018 "Okul Öncesi Eğitimde Müzik Etkinlikleri ile Bütünleştirilmiş ve Sarmal Eğitim", E. Mertoğlu, Gaziantep Üniversitesi.
3 2017 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Tuzla, İstanbul.
4 2017 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çocuk ve Sanat Seminer (15 Şubat 2017).
5 2017

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitimde Alternatif Yaklaşım-IB International Baccalaureate (25 Nisan 2017).

 

6 2017 Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar 2: STEM Uygulamaları. Hasan Kalyoncu Üniversitesi
7 2016

Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri:  „21. Yüzyılda Öğretmen Olmak“, 2 Nisan 2016

8 2016 Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri:  „Çocuklarla Takım Çalışması“, 2 Nisan 2016
9 2016

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Ar-Ge prje Pazarı  -4 (HASAT-4) Etkinliği, (27-28 Ekim 2016).

 

10 2016

Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri:  „Öğretmenlerin İmaj ve İletişimi“, 2 Nisan 2016

11 2016

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Travmadan İyileşmeye Sempozyumu I,  (30 Kasım 2016).

12 2014 Deutschlehrertag Konferenz in Goethe Institut, Ankara :  Theaterspielen und Rollenspiele im Unterricht „DaF“ , Ankara
13 2014 Gelecek Perspektifinde Çocuk ve Teknoloji Paneli, TED Üniversitesi, Ankara
14 2014 Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi 2013-2014 Yılı Etkinlikleri, Tokat
15 2014 Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni Bağlamında Dil Öğretimi, 4. Uluslararası Çalıştay, Tokat                                                                                                                                                                         
16 2013 Deutschlehrertag Konferenz in Goethe Institut, Ankara:  Landeskunde im Fremdsprachlichen Deutschunterricht, Ankara
17 2013 Bilgisayar Kullanımı İşletmenliği-Operatör (160 Saat)
18 2011 40 Credits English LanguageTeaching (560 Hours)

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 BES407 Bilimsel Yayın Analizi I Zorunlu 
2 OÖÖ209 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu3