OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Ders Planları

1. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB001 Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2 3
MB004 Eğitim Felsefesi 2 0 2 3
GK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 3
GK003 Yabancı Dil 1 2 0 2 3
GK005 Turk Dili 1 3 0 3 5
GK007 Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5
EC101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş 3 0 3 5
EC103 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 2 0 2 3
INT100 Üniversite Hayatına Giriş 0 1 0 0
Toplam 19 1 19 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB002 Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3
MB003 Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3
GK002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 3
GK004 Yabancı Dil 2 2 0 2 3
GK006 Turk Dili 2 3 0 3 5
EC102 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 3 0 3 5
EC104 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim 2 0 2 5
GKSEC Seçmeli 1 2 0 2 3
Toplam 18 0 18 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB007 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3
MB008 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
EC201 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi 3 0 3 6
EC203 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi 3 0 3 5
EC205 Okul Öncesi Eğitim Programları 3 0 3 5
MBSEC Seçmeli 1 2 0 2 4
AESEC Seçmeli 1 2 0 2 4
 Toplam 17 0 17 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB005 Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3
MB006 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3
EC202 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3
EC204 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi 3 0 3 4
EC206 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi 3 0 3 3
EC208 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama 2 0 2 3
MBSEC Seçmeli 2 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 2 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 2 2 0 2 4
 Toplam 19 2 20 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB011 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3
MB012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3
EC301 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi 3 0 3 4
EC303 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme 3 0 3 4
EC305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları 3 0 3 5
MBSEC Seçmeli 3 2 0 2 4
AESEC Seçmeli 3 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 3 2 0 2 3
Toplam 19 0 19 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
MB009 Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
MB010 Eğitimde Ahlak ve Etik 2 0 2 3
EC302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi 3 0 3 5
EC304 Çocuk Ruh Sağlığı 3 0 3 5
EC306 Erken Çocukluk Dönemi Çocuk Edebiyatı 2 0 2 3
MBSEC Seçmeli 4 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 4 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 4 2 0 2 4
Toplam 18 0 18 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
EC401 Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 12
MB014 Okullarda Rehberlik 2 0 2 3
MB028 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 2 3
EC403 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi 3 0 3 4
MBSEC Seçmeli 5 2 0 2 4
AESEC Seçmeli 5 2 0 2 4
 Toplam 13 6 19 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
EC402 Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 15
EC404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2 0 2 3
EC406 Erken Çocukluk Eğitim Politikaları 3 0 3 4
MBSEC Seçmeli 6 2 0 2 4
AESEC Seçmeli 6 2 0 2 4
 Toplam 11 6 14 30

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi H/S AKTS
OÖÖ101 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Z 2 0 2 2 4
OÖÖ103 Okul Öncesi Eğitime Giriş Z 3 0 3 3 5
OÖÖ105 Psikolojiye Giriş Z 2 0 2 2 3
OÖÖ107 Eğitim Bilimine Giriş Z 3 0 3 3 4
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2 4
İNG101 İngilizce I Z 3 0 3 3 4
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1 1
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Z 2 0 2 2 3
Seçmeli S 2 0 2 2 2
TOPLAM 20 0 20 20 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi H/S AKTS
OÖÖ102 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Z 3 0 3 3 5
OÖÖ104 Eğitim Psikolojisi Z 3 0 3 3 4
OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 2 3
OÖÖ108 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Z 1 2 2 3 4
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2 4
İNG102 İngilizce II Z 3 0 3 3 4
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Z 2 0 2 2 4
Seçmeli S 2 0 2 2 2
TOPLAM 18 2 19 20 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi H/S AKTS
OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I Z 3 0 3 3 4
OÖÖ203 Okul Öncesinde Fen Eğitimi Z 2 2 3 4 4
OÖÖ205 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Z 1 2 2 3 4
OÖÖ207 Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitimi Z 1 2 3 3 4
OÖÖ209 Eğitim sosyolojisi Z 2 0 2 2 3
OÖÖ211 Okul Deneyimi Z 1 4 3 5 5
OÖÖ213 Öğretim İlke Ve Yöntemleri Z 3 0 3 3 4
Seçmeli S 2 0 2 2 2
TOPLAM 15 10 20 25 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi H/S AKTS
OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II Z 3 0 3 3 4
OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Z 2 2 3 4 4
OÖÖ206 Okul Öncesinde Matematik Eğitimi Z 2 2 3 4 4
OÖÖ208 Okul Öncesinde Oyun Z 2 2 3 4 5
OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 2 3
OÖÖ212 Çocuk Ruh Sağlığı Z 2 0 2 2 3
OÖÖ214 Özel Öğretim Yöntemleri Z 2 2 3 4 5
Seçmeli S 2 0 2 2 2
TOPLAM 15 8 19 23 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi H/S AKTS
OÖÖ301 Okul Öncesi Eğitimde Drama Z 1 2 2 3 4
OÖÖ303 Bebeklik Döneminde Eğitim Z 2 2 3 4 5
OÖÖ305 İstatistik Z 2 0 2 2 3
OÖÖ307 Etkili İletişim Z 2 0 2 2 3
OÖÖ309 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 2 4
OÖÖ311 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Z 2 2 3 4 4
OÖÖ313 Özel Eğitim Z 3 0 3 3 5
Seçmeli S 2 0 2 2 2
TOPLAM 14 6 19 22 28

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi H/S AKTS
OÖÖ302 Okul Öncesi Eğitimde Program Z 2 2 3 4 5
OÖÖ304 Okul Öncesinde Kaynaştırma Z 1 2 2 3 4
OÖÖ306 Aile Eğitimi Z 3 0 3 3 3
OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Z 2 0 2 2 3
OÖÖ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 2 3
OÖÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3 4
OÖÖ314 Ölçme ve Değerlendirme Z 3 0 3 3 4
Seçmeli (Grup 1) S 2 0 2 2 2
Seçmeli (Grup 2) S 2 0 2 2 2
TOPLAM 18 6 21 24 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi H/S AKTS
OÖÖ401 Okuma Yazmaya Hazırlık Z 2 2 3 4 5
OÖÖ403 Okul Öncesi Eğitimde Araştırma l Z 1 2 2 3 5
OÖÖ405 Rehberlik Z 3 0 3 3 4
OÖÖ407 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 5 8 12
Seçmeli (Grup 1) S 2 0 2 2 2
Seçmeli (Grup 2) S 2 0 2 2 2
TOPLAM 12 10 17 22 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi H/S AKTS
OÖÖ402 Okula Uyum ve İlkokul programı Z 2 0 2 2 4
OÖÖ404 Okul Öncesi Eğitimde Araştırma II Z 1 2 2 3 6
OÖÖ406 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 2 2 4
OÖÖ408 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 5 8 12
Seçmeli (Grup 1) S 2 0 2 2 2
Seçmeli (Grup 2) S 2 0 2 2 2
TOPLAM 11 8 16 31 30