HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Ufuk AKBAŞ

Ufuk AKBAŞ

Dr. Öğ. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Yüksek Lisans :
Doktora : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Birleşik Doktora)
Telefonu : 2118080 Dahili 1402
Odası : 103
E-Posta : ufuk.akbas@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

1982 Bucak doğumludur. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans,  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme birleşik doktora programları mezunudur. 2010-2015 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri biriminde uzman olarak görev yapmıştır. Şu an Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları madde-tepki kuramı, geniş ölçekli testler, çok değişkenli istatistikler ve uzaktan eğitim alanlarında odaklanmaktadır. 

Araştırma Konuları

Çok değişkenli istatistiksel teknikler, Geniş ölçekli testler, Test eşitleme, Uzaktan eğitim

Akademik Özgeçmiş

5 Akademik Unvanlar:

NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Yrd. Doç. Dr.2015

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2012

Yıldırım, Ö., Çıkrıkçı-Demirtaşlı, N., Akbaş, U. (2012). The Opinions Of Mathematics Teachers On Homeworks And In-Class Assessments: TIMSS 1999 And TIMSS 2007 Application Periods. Eğitim ve Bilim/Science and Education, 34(163). 126-142. 

2  
Aksoy, E., Akbaş, U., Seferoğlu, G. (2018). Adaptation of the Approaches to Teaching Inventory into Turkish and Analysis of Turkish Academics’ Approaches to Their Own Teaching. Eğitim ve Bilim/Science and Education,  43 (194), 81-99.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Metin, Ş. ve Akbaş, U. (2017). Türkiye’de 0-3 yaş çocuklara yönelik gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2(1), 39-59.
2 2017 Akbaş, U. (2017). Examination of the effects of different missing data techniques on item parameters obtained by CTT and IRT. International Online Journal of Educational Sciences.9(3), 603-616.
3 2017 Miçooğulları, A., Ayberk, B. ve Akbaş, U. (2017). Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 4(2), 76-81.
4 2015 Akbaş, U. ve Tavşancıl, E. (2015). Farklı örneklem büyüklüklerinde ve kayıp veri örüntülerinde ölçeklerin psikometrik özelliklerinin kayıp veri baş etme teknikleri ile incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(1), 38-57.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Metin, Ş. Akbaş, U. Yıldız, H. ve Özaydın, L. (2016). 0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Türkiye’de Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 14-15 Nisan 2016 (Sözlü Bildiri).
2 2016 Akbaş, U. ve Ayaz, A. Ölçek Geliştirme Dersinde Kullanılabilecek Bir Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016, (Sözlü Bildiri).
3 2016 Akbaş, U., Büyüköztürk, Ş. ve Aydoğdu, Ş. Farklı Kayıp Veri Baş Etme Tekniklerinin Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı İle Elde Edilen Madde Parametreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 01-03 Eylül 2016, (Sözlü Bildiri).
4 2015 Akbaş, U. (2015). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitmenleri Yetiştirme” Çalıştayı, Öğretim Elemanı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 4-8 Mayıs 2015.
5 2014

Akbaş, U. (2014). Uzaktan Eğitimle Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 09-13 Haziran 2014 (Sözlü Bildiri).

6 2010 Akbaş, U., Demirtaşlı Çıkrıkçı, N. ve Yıldırım, Ö. Problems Faced By Turkish Mathematics Teachers During Lessons According To The Results Of The TIMSS 1999 And The TIMMS 2007. Greece, Athens: 12th Annual International Conference on Education, 24-27.05.2010 (Sözlü Bildiri)
7 2010 Yıldırım, Ö., Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. ve Akbaş, U. Matematik Öğretmenlerinin Ev Ödevleri ve Sınıf içi Değerlendirmelere Yönelik Görüşleri: TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 Dönemleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi,5-7.05.2010, Mersin (Sözlü Bildiri)
8   Akbaş,U. (2015). Öğrenci Başarısının İzlenmesi” Formasyon Kazandırma Semineri, Konuşmacı, Kahramanmaraş, 09/04/2015

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin Proje Yazma ve İstatistiksel Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi, Eğitimci, 04-10.05/2016
2 2015 Turizm Fakültesi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği” Projesi kapsamında SPSS ile Nicel Veri Analizi (İleri) Eğitimi, Eğitimci, 14-16/11/2015
3 2015 Turizm Fakültesi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği” Projesi kapsamında SPSS ile Nicel Veri Analizi (Temel) Eğitimi, Eğitimci, 07-09/11/2015.
4 2015 SEİS ve TÜMDEF, “İktisadi İşletmeleri Adi Ortaklığı bünyesinde yürütülecek olan, tıbbi cihazlarla işletmelerinde görev yapacak kişilerin alacakları mesleki eğitimleriyle ilgili Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Projesi”, Danışman, Şubat-Temmuz 2015.
5   “Öğretim Üyelerine Yönelik SPSS Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi”, Eğitimci, Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, 11-15.09.2017

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2016
Anabilim Dalı Başkanı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, 2016- devam
2 2015 Dekan Yardımcısı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2015 - devam
3 2015 Müdür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, 2015-devam

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Dergi hakemliği, ADDICTA - The Turkish Journal On Addictions, 2017 - devam
2 2017 Dergi hakemliği, EKUAD - Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2017-Devam
3 2017 Dergi hakemliği, IJPES - International Journal of  Psycho-Educational Sciences, 2017
4 2016 Dergi hakemliği, Asia Pacific Education Review (APER), 2016-Devam
5 2015 Alan editörü, KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi Ölçme ve Değerlendirme Alan Editörü, 2015-Devam
6 2015 Dergi hakemliği, KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2015-Devam
7   Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği - EPODDER

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2015 TSE Kalite Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 06-07 Nisan 2015 (Katılımcı)
2 2015 TSE Kalite Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, 08 Nisan 2015 (Katılımcı)
3 2015 TSE Kalite Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, 13-14 Nisan 2015 (Katılımcı)

4 2015 TSE Kalite Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı / Uygulama Eğitimi, 15-17 Nisan 2015 (Katılımcı)

5 2015 Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Eğitim Çalıştayı, 05-08 Ekim 2015, (Katılımcı)


6 2015 TÜBİTAK 2237, Sosyal ve Beşerî Bilimler İçin Proje Yazma Eğitimi, 01-03 Haziran 2015, (Katılımcı).
7 2009 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yapısal Eşitlik Modeli Çalıştayı, 19-21.10.2009 (Katılımcı).
8 2008

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme I. Ulusal Kongresi, Ankara Üniversitesi, 14-16.05.2008 (Katılımcı).

9   Lisans Dersleri:
- Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
- Bilgisayarlı Ölçme Uygulamaları
- Özel Öğretim Yöntemleri
- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
- İstatistik - I
- İstatistik - II
- Ölçek Geliştirme
- Bilimsel Araştırma Yöntemleri
- Bilimsel Yayın Analizi - I
- Bilimsel Yayın Analizi - II
- Topluma Hizmet Uygulamaları
- Eğitim Bilimlerinde Seçme Konular

Yüksek Lisans Dersleri:
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
- Bilimsel Araştırma Yöntemleri
- Eğitim İstatistiği
- İleri Eğitim İstatistiği
- Test Geliştirme
- Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
- Test Kuramları

Doktora Dersleri:
- Fizyoterapide İleri Biyoistatistik Uygulamaları