HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Şermin METİN

Şermin METİN

Dr. Öğ. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Anabilim Dalı
Doktora : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı
Telefonu :
Odası : 104
E-Posta : sermin.metin@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

1970 yılında Nevşehir ili Avanos ilçesi Topaklı Kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Topaklı Kasabasında, lise öğrenimimi ise Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi’nde tamamladı. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümüne kayıt oldu ve 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nda 3 yıl anasınıfı öğretmenliği, 12 yıl Kız Meslek Lisesi ve Olgunlaşma Enstitüsünde çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve 2 yılda bağımsız anaokulunda yöneticilik yaptı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Anabilim Dalı’nda bilim uzmanı ve aynı Anabilim Dalı’nda 2014 yılında Ph. D. unvanı aldı. 2014 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi öğretmenliği bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmakta ve iki çocuk annesidir.

Araştırma Konuları

Çocukların Çizim Becerileri Ve Görsel Algı

Çocuklarda Resim Gelişim Dönemleri

Proje Yaklaşımı

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Metin, Ş. (2017). Investigation of the practices in learning centers of pre-school education institutes. Turkish Journal of Education, 6 (1),1-16,  DOI: 10.19128/turje.267357
2 2017 Metin, Ş. (2017). Investigation of the practices in learning centers of pre-school education institutes. Turkish Journal of Education, 6 (1),1-16,  DOI: 10.19128/turje.267357

3 2017 Metin, Ş., Akbaş, U., Yıldız, H., ve Özaydın, L. (2017).  Türkiye’de 0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi/International Journal Of Early Childhood Educaiton Studies, 2(1), 39-59.

4 2017 Aydoğan, Y., Metin, Ş., Büyüköztürk, Ş., Mercan, Z. & Kavak,Ş. (2017).  The Investigation of the Relationship between Social Skills and Problem Solving Skills of Students in Primary Education Department. Journal of Current Researches on Educational Studies(JoCuRES).7(1),161-172.
5 2017 Metin,Ş., Aydoğan,Y., Kavak,Ş. & Mercan,Z. (2017). Effects of Classroom Management Profiles of Pre-School Teachers on Social Skills and Problem Behaviors of Children. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS).7(1),517-534.
6 2017 Metin, Ş., Saçan, S. & Aydoğan,Y. (2017). The Effect Of Sleeping Habits Of 5-6 Years Old Children on the Quality of Life. Journal of Current Researches on Health Sector (JoCReHeS).7(1),62-76. 
7 2017 Metin, Ş., ve Saçan, S. (2017). Okul Öncesı Öğretmenlerının Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumuna Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi. 11, 44-67. Doi: 10.17359/ACED.2017.1.0003
8 2016 Metin, Ş., ve Aral, N. (2016).  Analysis of the Effects of Project-Based Education on the Visual Perceptions of Five-Year-Old Children (60 -72 Months). Education and Science, Vol 41 (2016) No 186 149-162. DOI: 10.15390/EB.2016.4594
9 2016 Saçan, S., Metin, Ş., ve Millici, M. (2016). Okul Öncesi Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslar Arası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi, 10, 36-57. Doi: 10.17359/ACED.20161024263
10 2016 Metin, Ş., Yıldız, H., ve Saçan, S. (2016). 4-5 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Kirlganlik Algi Düzeyleri Ve Kirilganlik Algi Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(2),46-53
11 2016 Metin, Ş.,Durualp, E. ve Aral, N. (2014). Analyzing The Social Skills Of Four And FiveYear Old Preschool Children According To Their Mothers' Attitudes. Academic Research International 5(2), 392-401. ISSN: 2223-9944, e ISSN: 2223-9553
12 2015 Saçan, S., Adıbelli, D, Metin, Ş., Korkmaz, M., Sevil, Ü., Gürkan, A.,  Şen, E., Karta, N., Şahbudak, N. (2015). Determınıng The Attıtudes Of Unıversıty Students Towards Gender Roles. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 4, 1-21. Doi: 10.17360/UHPPD.2015414026
13 2015

Metin, Ş. (2015). The Effect  Project Based Approach of 3-4 Years Old Children on Concept Creation Levels. International Journal of Family, Child and Education, 7; 105-121. Doi: 10.17359 / ACED.2015714076

14 2015

Metin, Ş., Saçan, S. 2015. Çocuk Oyunlarının Kültür Aktarımında Yeri: Aydın İli Örneği. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi (İnternational Journal Of Family, Child And Education) 6; 60-81.DOİ: 10.17359/ACED.2015611161. 

15 2014 Metin, Ş.,Durualp, E. ve Aral, N. (2014). Analyzing The Social Skills Of Four And FiveYear Old Preschool Children According To Their Mothers' Attitudes. Academic Research International 5(2), 392-401. ISSN: 2223-9944, e ISSN: 2223-9553

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2017 Metin, Ş., Aydoğan, Y., Darıca, N., ve Tepebağ, D. (2017). Okul Öncesi Eğitim Alan Suriyeli Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Sözel Bildiri, Uluslararası Çocuk Hakları Kongre Programı 5-6-7 Ekim 2017, Düzce
2 2017 Metin, Ş., Mercan, Z. Ve Kavak, Ş. (2017). Geçmişten Günümüze Oyuncakların Çocuklara Etkisi. 7th ​International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, 13-15 October 2017 Belek-Antalya
3 2017 Metin, Ş., Özçakmak, H., ve Hakkoymaz, S. (2017). Türk Destanlari Üzerine Bir Çalişma: Çocukluk. Sözel Bildiri, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi, 18-21 Ekim 
 
4 2017 Metin, Ş., Saçan, S., Ve Aydoğan, Y. (2017). The Impact Of Sleepıng Habıt On The Qualıty Of Lıfe In 5-6- Year old Chıldren In Kındergarten: Aydın Provınce Sample. 6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 Mayıs 2017, Prag.
 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Aydoğan, Y., Metin,Ş., and Balaban, G. (2017). Moral Development in Early Childhood. Current Trends in Educational Sciences (Eds. Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva). ST. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa. ISBN 978-954-07-4337-0  
2 2017 Metin, Ş. (2017). Çocukla İletişim Engelleri. Prof. Dr. Neriman Aral (Ed.). Vize Yayıncılık, Ankara.
3 2016 Metin, Ş. (2016). Learning Centers in Preschool Education. Devolopments in Educational Sciences. Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal (Eds.). St. Kliment Ohridski University Press, s. 234-244, Sofia. ISBN 978-954-07-4139-0 
4 2014

Metin, Ş. ve Aral, N. (2014). Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitim: Teoriden Uygulamaya. s: 321, Vize Basın Yayın, Matsa Basımevi, Ankara. (ISBN: 978-605-4551-81-1). 

5 2014

Metin, Ş. and Aral, N. (2014). Project-Based Educatıon Approach. Preschool Educationın Turkey and The World: A Theorıcal and Empirical Perspective. M.T. derman (Eds.).St. Kliment Ohridski University Press, s. 245-259, Sofia. ISBN 978-954-073767-6

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2013

Metin, Ş. ve Aral, N. (2013). Dört- Yedi Yaş Çocuklarının Resim Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2); 55-69. DOI: 10.1501/Asbd_0000000018.

2 2013

Metin, Ş. ve Aral, N. (2013). Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2), 57-72. ISSN: 1309-3738

3 2013

Metin, Ş. (2013). Türkiye’de Okul Öncesinde Kaynaştırmaya İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VIII(1),146-172. ISSN: 1307-1076.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Metin, Ş., Yıldız, H., ve Saçan, S. 2016. 4-5 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Kirlganlik Algi Düzeyleri Ve Kirilganlik Algi Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 14-15 Nisan 2016, Kocaeli.
2 2016 Metin, Ş., Özaydın, L. 2016. Sınıflarında Özel Gereksinimli Çocuklar Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği. 3. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi. (Poster Bildiri). 31 Mart-03 Nisan. 
3 2016 Özaydın, L., Metin, Ş. 2016. Bebekler Beklemez.   3. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi. (Poster Bildiri). 31 Mart-03 Nisan 2016, Eskişehir. 
4 2016 Metin, Ş., Akbaş, U., Yıldız, H., Özaydın, L. 2016. Türkiye’de 0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi,1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 07.04.2016.
5 2015 Saçan, S., Adıbelli, D, Metin, Ş., Korkmaz, M., Sevil, Ü., Gürkan, A.,  Şen, E., Karta, N., Şahbudak, N. 2015. Determınıng The Attıtudes Of Unıversıty Students Towards Gender Roles. 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3-4 Eylül 2015, İstanbul. 
6 2014 Metin, Ş., Aral, N. 2014. Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitimin Beş Yaş (60-72 Ay) Çocuklarının Çizim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS, 06-08 November 2014.
7 2012 Metin, Ş., Aral, N. 2012. Dört- Yedi Yaş Çocuklarının Resim Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi. 6th International Congress on New Trends in Education 13-15 May, 2012.
8 2011 Metin, Ş., Aral, N. 2011. Karalama Dönemindeki (18-48 Ay) Çocukların Resim Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi. III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (The Third International Congress of Educational Research).4-7 Mayıs 2011, Girne.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, “ Erken Çocukluk Dönemi Eğitimcilerinin Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi”, Yürütücü,  Proje Başlama Tarihi: 29.09.2016,  Biti: 4.12.2016. Proje Süresi: 2 ay.

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2014 Ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde görev: ACED (International Journal Of Family, Child And Education) Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi (2014….)

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Bilimsel Dergilerde Hakemlik, Dergi: Eğitim ve Bilim Cilt 41 (2016) Sayı 187 97-114
Okula Hazırbulunuşluk ve Okula Başlama Yaşı: Türk Öğretmen ve Ailelerin Yeni Eğitim Politikası Üzerine Görüş ve Deneyimleri.

2 2016 Bilimsel Dergilerde Hakemlik, Dergi: Eğitim ve Bilim Cilt 41 (2016) Sayı 187 97-114 Okula Hazırbulunuşluk ve Okula Başlama Yaşı: Türk Öğretmen ve Ailelerin Yeni Eğitim Politikası Üzerine Görüş ve Deneyimleri
3   Ş. Metin, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi,  Yardımcı Editör

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2017 Çocuk ve sanat semineri. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 2017. Gaziantep
2 2016 Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi “Bilimsel Bilgiyi Uygulamaya Yansıtma”, 31mart-3 Nisan 2016, Eskişehir
3 2016 Tübitak/Ulakbim DergiPark UDS Kullanıcı Eğitim Semineri, 12 Nisan 2016, Ankara.
4 2015 Okul Öncesi Eğitimde Arayışlar Sempozyumu. Farabi Öğretmen Akademisi. Panelist. 23 Mayıs 2015. Gaziantep
5 2015 Okul Öncesi Eğitimde Öğrenme Merkezleri ve Düzenlenmesi Semineri, İstikalal Anaokulu, 3 Mart 2015, Aydın.
6 2015 Eğitici Drama Etkinlikleri Semineri. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 24-30 Nisan 2015.Kayseri
7 2015 TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Proje Yazma Eğitimi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 1-3 Haziran 2015, Gaziantep.
8 2015 Gaziantep Eğitim Çalıştayı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 5-8 Ekim 2015. Gaziantep.
9 2012 Eğitici Drama Etkinlikleri Semineri. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü.17-21 Nisan 2012. Kayseri
10 2012 Eğitici Drama Etkinlikleri Semineri. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü.17-21 Nisan 2012. Kayseri
11 2011 Aile Danışmanlığı Sertifika Programı. Melikşah Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 19 Şubat- 16 Nisan 2011, Kayseri.
12 2004 Türkiye 6. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri. 25-27 Haziran 2004, Ankara.
13 2004 Türkiye 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri. 25-27 Haziran 2004, Ankara.

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 OÖÖ101 İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi Zorunlu2
2 OÖÖ105 Psikolojiye Giriş Zorunlu2
3 OÖÖ107 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu2
4 ING101 İngilizce I Zorunlu2
5 OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I Zorunlu2
6 OÖÖ102 Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu3
7 OÖÖ104 Eğitim Psikolojisi Zorunlu3
8 ING102 İngilizce II Zorunlu2
9 OÖÖ207 Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitimi Zorunlu2
10 OÖÖ213 Öğretim İlke Ve Yöntemleri Zorunlu2
11 OÖÖ204 Çocuk Edebiyatı Zorunlu2
12 OÖÖ208 Okul Öncesinde Oyun Zorunlu3
13 OÖÖ212 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu3
14 OÖÖ214 Özel Öğretim Yöntemleri Zorunlu3
15 OÖÖ303 Bebeklik Döneminde Eğitim Zorunlu3
16 OÖÖ307 Etkili İletişim Zorunlu2
17 OÖÖ309 Sınıf Yönetimi Zorunlu2
18 OÖÖ302 Okul Öncesi Eğitimde Program Zorunlu3
19 OÖÖ304 Okul Öncesinde Kaynaştırma Zorunlu2
20 OÖÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu3
21 OÖÖ403 Okul Öncesi Eğitimde Araştırma I Zorunlu3
22 OÖÖ405 Rehberlik Zorunlu3
23 OÖÖ407 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu3
24 OÖÖ402 Okula Uyum ve İlkokul Programı Zorunlu4
25 OÖÖ406 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu3
26 OÖÖ408 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu4
27 İÇM415 İnsan- Mekan İlişkisi Seçmeli2
28 RPD001 Bilimin Doğası Seçmeli2
29 OÖÖ003 Sosyal Psikoloji Seçmeli2
30 OÖÖ116 Çocuk Hukuku Seçmeli2
31 OÖÖ118 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Seçmeli2
32 OÖÖ120 Teknoloji Okuryazarlığı Seçmeli2
33 OÖÖ215 Mesleki Yabancı Dil Seçmeli2
34 OÖÖ217 Çevre Eğitimi ve Sürdürebilirlik Seçmeli2
35 OÖÖ217 Çevre Eğitimi ve Sürdürebilirlik Seçmeli2
36 OÖÖ219 Düşünme Becerisi Eğitimi Seçmeli2
37 OÖÖ216 Risk Altındaki Çocuklar Seçmeli2
38 OÖÖ218 Tarihsel Süreçte Çocuk Seçmeli2
39 KÜL005 Metin Yazarlığı Seçmeli2
40 OÖÖ315 Çocuk ve Medya Seçmeli2
41 OÖÖ317 Meslek Etiği Seçmeli2
42 OÖÖ316 Duyu Eğitimi (Grup 1) Seçmeli2
43 OÖÖ318 Çocuk ve Yaratıcılık (Grup 1) Seçmeli2
44 OÖÖ324 Down Sendromlu Çocukların Eğitimi (Grup2) Seçmeli2
45 OÖÖ326 Çocukta Resim Gelişimi (Grup 2) Seçmeli2
46 OÖÖ409 Müze ve Çocuk (Grup 1) Seçmeli2
47 OÖÖ411 Otizmli Çocuklar ve Eğitimi (Grup 1) Seçmeli2
48 OÖÖ413 Dil ve Konuşma Bozuklukları (Grup 1) Seçmeli2
49 OÖÖ415 Farklı Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim (Grup 2) Seçmeli2
50 OÖÖ417 Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi (Grup 2) Seçmeli2
51 OÖÖ419 Cinsel Gelişim ve Eğitimi (Grup 2) Seçmeli2
52 OÖÖ410 Okul Öncesi Eğitimde Kalite Standartları (Grup 1) Seçmeli2
53 OÖÖ412 Sosyal Beceri Eğitimi (Grup 1) Seçmeli2
54 OÖÖ414 Zihinsel Engelli Çocukların Eğitimi (Grup 1) Seçmeli2
55 OÖÖ416 Görme Engelli Çocukların Eğitimi (Grup 2) Seçmeli2
56 OÖÖ418 Çocuk İhmali ve İstismarı (Grup 2) Seçmeli2
57 OÖÖ420 Okul Öncesinde Yaratıcılık Uygulamaları (Grup 2) Seçmeli2