HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Zerrin MERCAN

Zerrin MERCAN

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Preschool Education
Yüksek Lisans : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği
Doktora : Gazi Üniversitesi (devam) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği
Telefonu :
Odası : 108
E-Posta : zerrin.mercan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

1984 yılında Boluda doğdum. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 2015 yılında AİBÜ Eğitim bilimleri enstitüsünden aynı bölümde yüksek lisansı bitirdim. MEBe bağlı farklı anaokulu ve anasınıflarında 8 yıl süreyle öğretmenlik yaptım. Özel bir okulda sorumlu müdür olarak çalıştım. ACEV yaz okullarında okul sorumlusu/ saha danışmanı olarak çalıştım. Şu anda Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsünde aynı bölümde doktora eğitimi yapmaktayım. Evliyim ve 1 kızım var.  

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2015 Okul öncesi dönem çocuk kitapları resimlerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2018-03-26

Metin, Ş. Mercan, Z. Kavak, Ş. Geçmişten günümüze oyuncaklar ve çocuklar üzerindeki etkileri. Journal of Current Researches on Social Sciences. 8(1). S. 1-18

2 2017-10-12 Mercan, Z. ve Tezel Şahin, F. (2017). Babalık rolü ve farklı kültürlerde babalık rolü algısı. Uluslararası Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 2 (2).
3 2017 Aydoğan, Y., Metin,Ş. Büyüköztürk, Ş., Mercan, Z. & Kavak,Ş. (2017).  The Investigation of the Relationship between Social Skills and Problem Solving Skills of Students in Primary Education Department. Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES).7(1),161-172
4 2017  Metin, Ş. Aydoğan,Y., Kavak,Ş.& Mercan,Z. (2017). Effects of Classroom Management Profiles of Pre-School Teachers on Social Skills and Problem Behaviors of Children. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS).7(1),517-534.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2018-05-04 Aydoğan,Y.Metin,Ş.Mercan,Z.Üstün yetenekli okul öncesi dönem çocukların eğitimlerine yönelik kullanılan öğretim stratejileri.Hasan Kalyoncu Üniversitesi,Gaziantep 
2 2017-10-05 Mercan, Z. (2017). Çocuk Hakları Bağlamında Medya. Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi. 5-7 Ekim, Düzce.
3 2017 ​Metin, Ş., Mercan, Z. ve Kavak, Ş. (2017). Geçmişten günümüze oyuncaklar ve çocuklar üzerindeki etkileri. 7th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education. Belek, Antalya 
4 2017

Metin, Ş. Aydoğan, Büyükzötürk, Ş. Mercan, Z.Kavak, Ş. (2017). Temel Eğitim Bölümü öğrencilerinin Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  International research of strategic research in social sciences and education (IcoSReSSe), 12-14 Mayıs Prague/Czech Republic

5 2017 Metin, Ş. Aydoğan, Y. Büyükzötürk, Ş..Kavak, Ş. Mercan, Z (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Profillerinin Çocukların Sosyal Beceri ve Problem Davranışları Üzerine Etkisi.  International research of strategic research in social sciences and education (IcoSReSSe), 12-14 Mayıs Prague/Czech Republic
6 2016-10-14Mercan, Z. ve Bekir, H. (2016). Toplumsal değişme sürecinde çocuk yetiştirme biçimleri üzerine nitel bir araştırma. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education.14-16 Ekim 2016, Antalya

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2017
Mercan, Z. (2017). Makedonyada Erken Çocukluk Eğitimi. Prof. Dr. Yasemin Aydoğan(Ed). Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi. Nobel Yayınevi
2 2016Mercan, Z. ve Bekir, H. (2016). Toplumsal değişme sürecinde çocuk yetiştirme biçimleri üzerine nitel bir araştırma. Ömer Kürşad Tüfekçi(Ed.), Sosyal bilimlerde stratejik araştırmalar(s. 105-118). Almanya: Lap Lambert.2016

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2018 Metin, Ş. Darıca, N. Mercan, Z.(2018). Traditional Customes Project.  https://illinoisearlylearning.org/pa/projects/costumes-project/
2 2016-10-17
Mercan, Z (2016). Drama için üç boyutlu simülasyon. Hasat 4 Eğitim Teknolojileri AR-GE Proje Pazarı. Poster Bildiriler Kitabı, 12

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Proje eğitmeni.Tübitak 4004 Doğa Eğitimleri.Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama.Gaziantep
2 2016
Proje Assistanı, Erken Çocukluk Dönemi Eğitimcilerinin Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi (2016), YTB
3 2014 Saha Danışmanı, ACEV(Anne Çocuk Eğitim Vakfı) Yaz Okulları, Diyarbakır
4 2007 Saha Danışmanı ,ACEV(Anne Çocuk Eğitim Vakfı) Yaz Okulları, Diyarbakır
5 2007
Eğitimci, Sosyal Sorumluluk Projesi, Roche ve ONKOD(Organ Nakli Koordinatörleri Derneği), Antalya-Belek

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2017
Uluslararası Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2017, Sekreterya

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2017 ​Uluslararası Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Stratejik Araştırma Konferansı 2017nin en iyi araştırmacısı ödülü. Strategic Researches Academy.   
2 2016-10-17
Tübitak Destekli Hasat 4 Eğitim Teknolojileri AR-GE Proje Pazarı 3. Ödülü
3 2016-10-14
​Uluslararası Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Stratejik Araştırma Konferansı. En iyi AraştırmaÖdülü, Altın araştırma ödülü, Eğitim Bilimleri. Stratejik Araştırma Akademisi, 14.10.2016. Antalya
4 2011 Takdir Belgesi: Milli Eğitim Bakanlığı
5 2008 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları, Yılın Ekip Kategorisi, Ekip Lideri ( M.E.B). Düzce İl M.E.M 2. 
6 2007 Onur Belgesi: Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2019-01-17 The Project Based Learning in the Arts Online Course, Educationcloset, 10 hours, USA.
2 2019-01-15 Drama Eğitmenliği Kursu, Ütopya Sanat ve Eğitim Merkezi- Şahinbey Halk Eğitim Merkezi, Gaziantep
3 2018-12-17 2018 Summer Arts Integration and STEAM Online Conference,  EducationCloset,10 PD Hours, USA
4 2018-11-14 Aile Danışmanlığı Kursu Sertifikası(Novarge Eğt. ve M.E.B- Uzaktan Eğitim)
5 2018-05-04 Üstün yetenekliler kongresi.Hasan Kalyoncu Üniversitesi,Gaziantep 
6 2018 Doç. Dr. Muzaffer Özgü Bulut ile "Beden Perküsyonu". Hasan Kalyoncu Üniversitesi
7 2017-12-01 Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar 2: STEM Uygulamaları. Hasan Kalyoncu Üniversitesi
8 2017-05-08

​BAKAB II (Batı Karadeniz Buluşması) Erken Çocukluk Eğitimi Sempozyumu, Düzce Üniversitesi ve A.İ.B.Ü

9 2017 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Tuzla, İstanbul
10 2017

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitimde Alternatif Yaklaşım-IB International Baccalaureate

11 2017 Çocuk ve Sanat Semineri. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 2017
12 2017 Dr.Ercan Mertoğlu. Okul öncesi eğitimde müzik etkinlikleri ile bütünleştirilmiş ve sarmal eğitim. Yapa Anaokulları
13 2016

Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri, HKÜ, "21. Yüzyılda Öğretmen Olmak"

14 2016  Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri, HKÜ, Öğretmenlerin İmaj ve İletişimi“
15 2016

Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim Paylaşım Semineri:  „Çocuklarla Takım Çalışması“

16 2016
TÜBİTAK Dergi Park Ulakbim UDS Kullanıcı Eğitimi, Ankara
17 2016
IV Zeka ve Yetenek Kongresi, ANKARA
18 2015 Aile Eğitimi: Temel ADP(ACEV), Diyarbakır
19 2014 Eğitimci Eğitimi: ACEV Yaz Okulları, Diyarbakır
20 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı Uygulayıcı Semineri: MEB
21 2013 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi ve Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Müzik Gelişimi ve Yaş Gruplarına Uygun Etkinlik Örnekleri, A.İ.B.Ü
22 2012 Okul Öncesi Eğitimde DramaDüzce M.E.M ve Düzce Üniversitesi, Düzce
23 2011 Karakter Eğitimi M.E.M, Düzce
24 2007 Eğitimci Eğitimi:  ACEV Yaz Okulları, Diyarbakır
25 2007
Sanatta Yeterlilik Sertifikası, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, 2007
26 2006
Yağlı Boya Portre Çalışması, Art-İst Sanat Fuarı Karma Sergisi, İstanbul
27 2006
Yağlı Boya Çalışması, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Karma Sergisi, İstanbul
28 2006
Beyin Dili Semineri, Bolu Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Bolu
29 2006
Beden Dili Semineri, Bolu Elginkan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Bolu

30   GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı ( Uygulaması devam ediyor)
31   The Creative Mindset Blueprint Online Course, Educationcloset, 10 PD hours, USA.
32   The Managing the Arts Integrated Classroom Online Course, Educationcloset, 10 PD hours, USA
33   Assesment for makers, Education closet, online courses, 10 PD hours, USA