Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Nilüfer DARICA
Choose Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN
Assistant Professor Şermin METİN
Research Asisstant Şule KAVAK
Research Asisstant Zerrin MERCAN
Research Asisstant Mihriban ÖZCAN
Assistant Professor Ufuk AKBAŞ

Personal Information
Bachelor's Degree : Gazi University- Elementary Math Education
Post Graduate :
PhD : Ankara University-Measurement and Evaluation

Phone : 2118080 Dahili 1402
Room : 103
E-Mail : ufuk.akbas@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Ufuk AKBAŞ
Biography
Ufuk Akbaş was born in Bucak in 1982. He finished his bachelor’s degree in the Department of Primary Mathematics Education in the Faculty of Education at Gazi University and his combined doctorate program in the Department of Assessment and Evaluation in the Faculty of Education at Ankara University. He worked as a specialist in the Assessment, Evaluation and Exam Service at Ahmet Yesevi University in between the years of 2010-2015. He has been working as an assistant professor in the Faculty of Education at Hasan Kalyoncu University. His studies focus on item-response theory, large scaled tests, multivariate statics, and distance education. 
Resarch
multivariate statistic, large scale tests, distance education
Academic Curriculum Vitae
5. Academic Titles: :
NoTitleGiven TimeUniversity
1 Asst. Prof. Dr.2015
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2012 Yıldırım, Ö., Çıkrıkçı-Demirtaşlı, N., Akbaş, U. (2012). The Opinions Of Mathematics Teachers On Homeworks And In-Class Assessments: TIMSS 1999 And TIMSS 2007 Application Periods. Eğitim ve Bilim/Science and Education, 34(163). 126-142. 
2   Aksoy, E., Akbaş, U., Seferoğlu, G. (2018). Adaptation of the Approaches to Teaching Inventory into Turkish and Analysis of Turkish Academics’ Approaches to Their Own Teaching. Eğitim ve Bilim/Science and Education,  43 (194), 81-99.
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2017 Metin, Ş. ve Akbaş, U. (2017). Türkiye’de 0-3 yaş çocuklara yönelik gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2(1), 39-59.
2 2017
3 2017 Miçooğulları, A., Ayberk, B. ve Akbaş, U. (2017). Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 4(2), 76-81.
4 2015 Akbaş, U. ve Tavşancıl, E. (2015). Farklı örneklem büyüklüklerinde ve kayıp veri örüntülerinde ölçeklerin psikometrik özelliklerinin kayıp veri baş etme teknikleri ile incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(1), 38-57.
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2016 Metin, Ş. Akbaş, U. Yıldız, H. ve Özaydın, L. (2016). 0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Türkiye’de Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 14-15 Nisan 2016 (Sözlü Bildiri).
2 2016 Akbaş, U. ve Ayaz, A. Ölçek Geliştirme Dersinde Kullanılabilecek Bir Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016, (Sözlü Bildiri).
3 2016 Akbaş, U., Büyüköztürk, Ş. ve Aydoğdu, Ş. Farklı Kayıp Veri Baş Etme Tekniklerinin Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı İle Elde Edilen Madde Parametreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 01-03 Eylül 2016, (Sözlü Bildiri).
4 2015 Akbaş, U. (2015). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitmenleri Yetiştirme” Çalıştayı, Öğretim Elemanı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 4-8 Mayıs 2015.
5 2014 Akbaş, U. (2014). Uzaktan Eğitimle Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Görüşleri. IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 09-13 Haziran 2014 (Sözlü Bildiri).
6 2010 Akbaş, U., Demirtaşlı Çıkrıkçı, N. ve Yıldırım, Ö. Problems Faced By Turkish Mathematics Teachers During Lessons According To The Results Of The TIMSS 1999 And The TIMMS 2007. Greece, Athens: 12th Annual International Conference on Education, 24-27.05.2010 (Oral presentation)
7 2010 Yıldırım, Ö., Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. ve Akbaş, U. Matematik Öğretmenlerinin Ev Ödevleri ve Sınıf içi Değerlendirmelere Yönelik Görüşleri: TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 Dönemleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi,5-7.05.2010, Mersin (Sözlü Bildiri)
8   Akbaş,U. (2015). Öğrenci Başarısının İzlenmesi” Formasyon Kazandırma Semineri, Konuşmacı, Kahramanmaraş, 09/04/2015
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2016 Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin Proje Yazma ve İstatistiksel Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi, Eğitimci, 04-10.05/2016
2 2015 Turizm Fakültesi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği” Projesi kapsamında SPSS ile Nicel Veri Analizi (İleri) Eğitimi, Eğitimci, 14-16/11/2015
3 2015 Turizm Fakültesi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi Örneği” Projesi kapsamında SPSS ile Nicel Veri Analizi (Temel) Eğitimi, Eğitimci, 07-09/11/2015.
4 2015 SEİS ve TÜMDEF, “İktisadi İşletmeleri Adi Ortaklığı bünyesinde yürütülecek olan, tıbbi cihazlarla işletmelerinde görev yapacak kişilerin alacakları mesleki eğitimleriyle ilgili Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Projesi”, Danışman, Şubat-Temmuz 2015.
5  
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 2016
Anabilim Dalı Başkanı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, 2016- devam
2 2015
3 2015 Müdür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, 2015-devam
10. Membership in Professional or/and Technical Organizations
NoPublish TimeContent
1 2017
2 2017
3 2017
4 2016 Dergi hakemliği, Asia Pacific Education Review (APER), 2016-Devam
5 2015 Alan editörü, KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi Ölçme ve Değerlendirme Alan Editörü, 2015-Devam
6 2015 Dergi hakemliği, KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2015-Devam
7   Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği - EPODDER
12. Certificates and Courses Taken
NoPublish TimeContent
1 2015 TSE Kalite Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 06-07 Nisan 2015 (Katılımcı)
2 2015 TSE Kalite Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, 08 Nisan 2015 (Katılımcı)
3 2015 TSE Kalite Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, 13-14 Nisan 2015 (Katılımcı)
4 2015 TSE Kalite Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı / Uygulama Eğitimi, 15-17 Nisan 2015 (Katılımcı)
5 2015 Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Eğitim Çalıştayı, 05-08 Ekim 2015, (Katılımcı)
6 2015 TÜBİTAK 2237, Sosyal ve Beşerî Bilimler İçin Proje Yazma Eğitimi, 01-03 Haziran 2015, (Katılımcı).
7 2009 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yapısal Eşitlik Modeli Çalıştayı, 19-21.10.2009 (Katılımcı).
8 2008

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme I. Ulusal Kongresi, Ankara Üniversitesi, 14-16.05.2008 (Katılımcı).

9