Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Nilüfer DARICA
Choose Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN
Assistant Professor Şermin METİN
Research Asisstant Şule KAVAK
Research Asisstant Zerrin MERCAN
Research Asisstant Mihriban ÖZCAN
Assistant Professor Şermin METİN

Personal Information
Bachelor's Degree : Selçuk University- Early Childhood Education
Post Graduate : Ankara University- Child Development and Education
PhD : Ankara University- Child Development and Education

Phone :
Room : 104
E-Mail : sermin.metin@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Şermin METİN
Biography
I was born in Topaklı Village, Avanos/Nevşehir in 1970. I completed my primary and secondary education in Topaklı Village and my high school education in Fevzi Çakmak High School in Kayseri. I was registered in the Department of Kindergarten Teaching in the Faculty of Vocational Education in Selçuk Üniversity in 1991 and I graduated from there in 1995.  Since 1995, I had worked as a kindergarten teacher for three years, a teacher of child development and education in a Vocational Technical School for girls for twelve years in the Ministry of Education, and a manager in an independent kindergarten for two years. I got the title of science specialist in the Department of Domestic Economy (Child Development and Education) in the Institute of Science and Technology at Ankara University in 2007 and in the same department, I got the title of Ph.D. in 2014. I worked as a faculty member in the Department of Child Development at Adnan Menderes Söke School of Health in 2014.  I have been working as an assistant professor in the Department of Preschool Education in the Faculty of Education at Hasan Kalyoncu University. I am a mother of two children. 
Resarch
Drawing Skills and Visual Perceptions of Children, Cildren's Art Progress
Academic Curriculum Vitae
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2017
2 2017 Metin, Ş. (2017). Investigation of the practices in learning centers of pre-school education institutes. Turkish Journal of Education, 6 (1),1-16,  DOI: 10.19128/turje.267357
3 2017 Metin, Ş., Akbaş, U., Yıldız, H., ve Özaydın, L. (2017).  Türkiye’de 0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi/International Journal Of Early Childhood Educaiton Studies, 2(1), 39-59.
4 2017 Aydoğan, Y., Metin, Ş., Büyüköztürk, Ş., Mercan, Z. & Kavak,Ş. (2017).  The Investigation of the Relationship between Social Skills and Problem Solving Skills of Students in Primary Education Department. Journal of Current Researches on Educational Studies(JoCuRES).7(1),161-172.
5 2017 Metin,Ş., Aydoğan,Y., Kavak,Ş. & Mercan,Z. (2017). Effects of Classroom Management Profiles of Pre-School Teachers on Social Skills and Problem Behaviors of Children. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS).7(1),517-534.
6 2017 Metin, Ş., Saçan, S. & Aydoğan,Y. (2017). The Effect Of Sleeping Habits Of 5-6 Years Old Children on the Quality of Life. Journal of Current Researches on Health Sector (JoCReHeS).7(1),62-76. 
7 2017 Metin, Ş., ve Saçan, S. (2017). Okul Öncesı Öğretmenlerının Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumuna Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi. 11, 44-67. Doi: 10.17359/ACED.2017.1.0003
8 2016 Metin, Ş., ve Aral, N. (2016).  Analysis of the Effects of Project-Based Education on the Visual Perceptions of Five-Year-Old Children (60 -72 Months). Education and Science, Vol 41 (2016) No 186 149-162. DOI: 10.15390/EB.2016.4594
9 2016 Saçan, S., Metin, Ş., And Millici, M. (2016). Analysis of Media Literacy Levels of Parents with Preschool Children According to Some Variables. Intercultural Family Child and Education Magazine, 10, 36-57. Doi: 10.17359 / ACED.20161024263
10 2016 Metin, Ş., Yıldız, H., ve Saçan, S. (2016). 4-5 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Kirlganlik Algi Düzeyleri Ve Kirilganlik Algi Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(2),46-53
11 2016 Metin, Ş.,Durualp, E. ve Aral, N. (2014). Analyzing The Social Skills Of Four And FiveYear Old Preschool Children According To Their Mothers' Attitudes. Academic Research International 5(2), 392-401. ISSN: 2223-9944, e ISSN: 2223-9553
12 2015 Şan, E., Karta, N., Şahbudak, N. (2015). The effects of different levels of social support on social support and social support. Determining the Attitudes of the Universe Students Towards Gender Roles. Journal of International Symposium on Psychiatry and Psychology, 4, 1-21. Doi: 10.17360 / UHPPD.2015414026
13 2015 Metin, Ş. (2015). The Effect  Project Based Approach of 3-4 Years Old Children on Concept Creation Levels. International Journal of Family, Child and Education, 7; 105-121. Doi: 10.17359 / ACED.2015714076
14 2015

Metin, Ş., Saçan, S. 2015. Çocuk Oyunlarının Kültür Aktarımında Yeri: Aydın İli Örneği. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi (İnternational Journal Of Family, Child And Education) 6; 60-81.DOİ: 10.17359/ACED.2015611161. 

15 2014
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2017 Metin, Ş., Aydoğan, Y., Darıca, N., ve Tepebağ, D. (2017). Okul Öncesi Eğitim Alan Suriyeli Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Sözel Bildiri, Uluslararası Çocuk Hakları Kongre Programı 5-6-7 Ekim 2017, Düzce
2 2017 Metin, Ş., Mercan, Z. Ve Kavak, Ş. (2017). Geçmişten Günümüze Oyuncakların Çocuklara Etkisi. 7th ​International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, 13-15 October 2017 Belek-Antalya
3 2017 Metin, Ş., Özçakmak, H., ve Hakkoymaz, S. (2017). Türk Destanlari Üzerine Bir Çalişma: Çocukluk. Sözel Bildiri, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi, 18-21 Ekim 
4 2017 Metin, Ş., Saçan, S., Ve Aydoğan, Y. (2017). The Impact Of Sleepıng Habıt On The Qualıty Of Lıfe In 5-6- Year old Chıldren In Kındergarten: Aydın Provınce Sample. 6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12-14 Mayıs 2017, Prag.
7.3. Papers presented in International Academic Meetings and published in Their Proceedings
NoPublish TimeContent
1 2017 Aydoğan, Y., Metin,Ş., and Balaban, G. (2017). Moral Development in Early Childhood. Current Trends in Educational Sciences (Eds. Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva). ST. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa. ISBN 978-954-07-4337-0  
2 2017 Metin, Ş. (2017). Çocukla İletişim Engelleri. Prof. Dr. Neriman Aral (Ed.). Vize Yayıncılık, Ankara.
3 2016 Metin, Ş. (2016). Learning Centers in Preschool Education. Devolopments in Educational Sciences. Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal (Eds.). St. Kliment Ohridski University Press, s. 234-244, Sofia. ISBN 978-954-07-4139-0 
4 2014

Metin, Ş. ve Aral, N. (2014). Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitim: Teoriden Uygulamaya. s: 321, Vize Basın Yayın, Matsa Basımevi, Ankara. (ISBN: 978-605-4551-81-1). 


5 2014 Metin, Ş. and Aral, N. (2014). Project-Based Educatıon Approach. Preschool Educationın Turkey and The World: A Theorıcal and Empirical Perspective. M.T. derman (Eds.).St. Kliment Ohridski University Press, s. 245-259, Sofia. ISBN 978-954-073767-6
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2013 Metin, Ş. ve Aral, N. (2013). Dört- Yedi Yaş Çocuklarının Resim Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2); 55-69. DOI: 10.1501/Asbd_0000000018
2 2013

Metin, Ş. ve Aral, N. (2013). Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2), 57-72. ISSN: 1309-3738


3 2013

Metin, Ş. (2013). Türkiye’de Okul Öncesinde Kaynaştırmaya İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VIII(1),146-172. ISSN: 1307-1076.

7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2016 Metin, Ş., Yıldız, H., ve Saçan, S. 2016. 4-5 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Kirlganlik Algi Düzeyleri Ve Kirilganlik Algi Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. 14-15 Nisan 2016, Kocaeli.
2 2016
Metin, Ş., Özaydın, L. 2016. Sınıflarında Özel Gereksinimli Çocuklar Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği. 3. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi. (Poster Bildiri). 31 Mart-03 Nisan. 
3 2016
Özaydın, L., Metin, Ş. 2016. Bebekler Beklemez.   3. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi. (Poster Bildiri). 31 Mart-03 Nisan 2016, Eskişehir. 
4 2016 Metin, Ş., Akbaş, U., Yıldız, H., Özaydın, L. 2016. Türkiye’de 0-3 Yaş Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi,1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 07.04.2016.
5 2015 Saçan, S., Adıbelli, D, Metin, Ş., Korkmaz, M., Sevil, Ü., Gürkan, A.,  Şen, E., Karta, N., Şahbudak, N. 2015. Determination of the Attitudes Of Unıversıty (Turkish with English Abstract) Students Towards Gender Roles. 2nd International Conference on Different Dimensions of Violence and Social Perception, 3-4 September 2015, Istanbul.
6 2014 Metin, Ş., Aral, N. 2014. Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitimin Beş Yaş (60-72 Ay) Çocuklarının Çizim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS, 06-08 November 2014.
7 2012 Metin, Ş., Aral, N. 2012. Dört- Yedi Yaş Çocuklarının Resim Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi. 6th International Congress on New Trends in Education 13-15 May, 2012.
8 2011 Metin, Ş., Aral, N. 2011. Karalama Dönemindeki (18-48 Ay) Çocukların Resim Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi. III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (The Third International Congress of Educational Research).4-7 Mayıs 2011, Girne.
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2016 "Project for the Development of Professional Qualifications of Early Childhood Educators", Executive, Project Start Date: 29.09.2016, End: 4.12.2016. Project Time: 2 months
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 2014
Participating in national and international scientific journals: ACED (International Journal of Family, Child and Education) International Family Child and Education Journal (2014 ....)

10. Membership in Professional or/and Technical Organizations
NoPublish TimeContent
1 2016
Referee in Scientific Journal
Journal of Education and Science Volume 41 (2016) Issue 187 97-114
Ready to Read and Ages Reading Age: Opinions and Experiences of Turkish Teachers and Families on New Education Policy.
 

2 2016
Referee in Scientific Journal, Journal of Education and Science Volume 41 (2016) Issue 187 97-114
Ready to Read and Ages Reading Age: Opinions and Experiences of Turkish Teachers and Families on New Education Policy
 
 
 

3  

·S. Metin, International Early Childhood Education Studies Journal, Assistant Editor
 
 
 

12. Certificates and Courses Taken
NoPublish TimeContent
1 2017
Children and art seminar. Hasan Kalyoncu University. 2017. Gaziantep
 
 

2 2016 International Interdisciplinary Early Childhood Intervention Congress "Reflecting on Scientific Knowledge", 31 March-3 April 2016, Eskisehir
3 2016 Tübitak / Ulakbim DergiPark UDS User Training Seminar, April 12, 2016, Ankara.
4 2015
Symposium on Early Childhood Education. Farabi Teacher Academy. Panelists. May 23, 2015. Gaziantep
 
 
 

5 2015
Learning Centers and Regulation Seminar in Preschool Education, Istikalal Kindergarten, March 3, 2015, Aydın.
 
 
 

6 2015
Educational Drama Activities Seminar. Kayseri Provincial Directorate of National Education. April 24-30, 2015.Kayseri
 
 
 

7 2015 TUBITAK Project Writing Education in Social and Human Sciences. Hasan Kalyoncu University Faculty of Education. 1-3 June 2015, Gaziantep.
8 2015 Gaziantep Training Workshop. Gaziantep Provincial Directorate of National Education. 5-8 October 2015. Gaziantep
9 2012
Educational Drama Activities Seminar. Kayseri Provincial Directorate of National Education. April 24-30, 2015.KayseriEducational Drama Activities Seminar. Kayseri Provincial Directorate of National Education.17-21 April 2012. Kayseri
 
 

10 2012
Educational Drama Activities Seminar. Kayseri Provincial Directorate of National Education.17-21 April 2012. Kayseri
 

11 2011 Family Counseling Certificate Program. Melikşah University Continuing Education Application and Research Center, 19 February- 16 April 2011, Kayseri.
12 2004 Turkey 6th Drama Leaders Meeting and National Drama Seminar. 25-27 June 2004, Ankara.
13 2004 Turkey7th Drama Leaders Meeting and National Drama Seminar. 25-27 June 2004, Ankara.
13. Courses
SıraCourse CodeCourse NameStatusCredit
1 OÖÖ101 Human Anatomy and Physiology Compulsory2
2 OÖÖ105 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY Compulsory2
3 OÖÖ107 INTRODUCTION TO EDUCATION Compulsory2
4 ING101 foreign language Compulsory2
5 OÖÖ201 Development in Early Childhood I Compulsory2
6 OÖÖ102 Maternal‐Child Health and First Aid Compulsory3
7 OÖÖ104 Educational Psychology Compulsory3
8 ING102 foreign language II Compulsory2
9 OÖÖ207 Visual Arts Education in Early Childhood Compulsory2
10 OÖÖ213 INSTRUCTIONAL PRINCIPLES and METHODS Compulsory2
11 OÖÖ204 CHILDREN’S LITERATURE Compulsory2
12 OÖÖ208 PLAY DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD Compulsory3
13 OÖÖ212 CHILD MENTAL HEALTH Compulsory3
14 OÖÖ214 Special Teaching Methods Compulsory3
15 OÖÖ303 Education and Development in Infancy Compulsory3
16 OÖÖ307 Effective Communication Compulsory2
17 OÖÖ309 Classroom Management Compulsory2
18 OÖÖ302 EARLY CHILDHOOD EDUCATION PROGRAMME Compulsory3
19 OÖÖ304 INCLUSIVE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION Compulsory2
20 OÖÖ312 Community Services Applications Compulsory3
21 OÖÖ403 Research in Early Childhood Education Compulsory3
22 OÖÖ405 GUIDANCE Compulsory3
23 OÖÖ407 TEACHING PRACTICE I Compulsory3
24 OÖÖ402 SCHOOL READINESS AND PRIMARY SCHOOL PROGRAM Compulsory4
25 OÖÖ406 TURKISH EDUCATION SYSTEM and SCHOOL ADMINISTRATION Compulsory3
26 OÖÖ408 TEACHING PRACTICE II Compulsory4
27 İÇM415 Human-Space Relationship Elective2
28 RPD001 Compulsory2
29 OÖÖ003 Elective2
30 OÖÖ116 Elective2
31 OÖÖ118 Elective2
32 OÖÖ120 Elective2
33 OÖÖ215 Elective2
34 OÖÖ217 Elective2
35 OÖÖ217 Elective2
36 OÖÖ219 Elective2
37 OÖÖ216 Elective2
38 OÖÖ218 Elective2
39 KÜL005 Elective2
40 OÖÖ315 Elective2
41 OÖÖ317 Elective2
42 OÖÖ316 Elective2
43 OÖÖ318 Elective2
44 OÖÖ324 Elective2
45 OÖÖ326 Elective2
46 OÖÖ409 Elective2
47 OÖÖ411 Elective2
48 OÖÖ413 Elective2
49 OÖÖ415 Elective2
50 OÖÖ417 Elective2
51 OÖÖ419 Elective2
52 OÖÖ410 Elective2
53 OÖÖ412 Elective2
54 OÖÖ414 Elective2
55 OÖÖ416 Elective2
56 OÖÖ418 Elective2
57 OÖÖ420 Elective2