Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Nilüfer DARICA
Choose Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN
Assistant Professor Şermin METİN
Research Asisstant Şule KAVAK
Research Asisstant Zerrin MERCAN
Research Asisstant Mihriban ÖZCAN
Choose Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN

Personal Information
Bachelor's Degree :
Post Graduate :
PhD :

Phone :
Room :
E-Mail : ebrut.aslisen@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN
Biography
Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 1992
Yüksek Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 1995
Doktora Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2004
 
Academic Curriculum Vitae
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2011 Tanju, E.H., Darıca, N., Büyüköztürk, Ş. (2011). Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programına Yönelik İnançlar Ölçeğinin Uyarlanması ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40):120-133.
 
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2012 Tanju, E.H., Demirbaş H. (2012). Investigation of Childhood Trauma Experiences and Family Functions among University Students. Cyprus International Conference on Educational Research, Middle East Technical University North Cyprus Campus, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47(2012):1950-1956. ISSN: 1877-0428. 08-10 February 2012.
2 2008 Tanju, E. Türkiye’de Çocuk Kitaplarının Gelişimi. Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslararası Kongresi, Qafqaz Üniversitesi, Materiallar 2-ci Kitab, 922-928, Bakı/Azerbaycan, 13-15 Noyabr 2008.
3 1995 Tanju, E., Darıca, N. The Self-Concepts of the Hearing Impaired and Normally Hearing Children Attending The 4th and 5th Grades of Primary School. 18th International Congress on Education of the Deaf, Tel-Aviv, Israel, 16-20 July 1995.
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2017 Tanju Aslışen, E.H. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Resimli Hikâye Kitaplarındaki İletişim Engelleri ve Çocukların Gelişimleri Üzerindeki Etkileri. International Journal of Early Childhood Studies-IJECES-Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2(1):10-25
2 2017 Tanju Aslışen, E.H. (2017). 5-6 Yaş Çocuklarının ve Ebeveynlerinin Bazı Alışkanlıkları ile Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki Farklılıklara İlişkin Bir Çalışma. Başkent University Journal of Education, 4(1): 11-28. ISSN 2148-3272 (Online)/(ISSN 2148-3485 (Print)
3 2016 Yıldırım Hacıibrahimoğlu, B., Tanju Aslışen, E.H., Darıca, N. (2016). Sıfır-Beş Yaş Arası Çocuk Sahibi Olan Annelerin Oyuncak Tercihlerinin Belirlenmesi. International Journal of Early Childhood Studies-IJECES-Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(2):80-94.
4 2015 Yumuş, M., Tanju, E.H. (2015). Öğretmen Adaylarının Erken Çocuklukta “Erken Müdahale”ye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, 2(1):68-76. ISSN: 2148-3272 
5 2010 Tanju, E.H. (2010). Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığı’na Genel Bir Bakış. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 6(21): 30-39. ISSN: 1303-0256
6 2006 Tanju, E.H., Gönen, M. (2006). 4-5 Yaş Grubu Zihinsel Engelli Çocuklara Şekil Kavramının Kazandırılmasında Bilgisayar Destekli Eğitimin Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 3(1-2):81-91. ISSN: 1302-5945
7 2000 Darıca, N., Tanju, E., İpek, A. (2000). İlkokul Grubu İşitme Engelli Çocukların Yaratıcı Becerilerinin Desteklenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1):169-179.
8 1999 Metin, N., Şahin, S., Tanju, E. (1999). Okulöncesi Düzeyde ve 4-9 Yaş Grubundaki Zihinsel Engelli Çocukların Tercih Ettikleri Oyun Köşeleri ve Oynadıkları Oyun Tiplerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(3):14-24.
9 1997 Bal, S., Tanju, E. (1997). İşitme Engelli Çocuklarda Küçük Kasların Motor Gelişimi ve Eğitim. Klinik Bilimler & Doktor Dergisi, 3(2):236-237. ISSN: 1300-4743
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2010 Yaman, Z., Tanju, E.H. Okul Öncesinden İlköğretime Kaynaştırma Programlarında Öğretimsel Uyarlamalar [Poster Bildiri]. V. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 13-15 Mayıs 2010.
2 2009 Tanju, E.H. 5-6 Yaş Çocuklarına Sahip Ailelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle Kitap Okuma, TV İzleme, Bilgisayar Kullanma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 07-09 Ekim 2009.
3 2009 Tanju, E.H.; Darıca, N.; Büyüköztürk, Ş. Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programına Yönelik İnançlar Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. 07-09 Ekim 2009. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
4 1997 Darıca, N., İpek, A., Tanju, E. Okulöncesi İşitme Engelli Çocuklara Matematikle İlgili Bazı Kavramların Oyunla Kazandırılması. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 10-12 Eylül 1997.
5 1995 Darıca, N., Tanju, E. İşitme Engelli Çocuklar ve Motor Gelişim. I. Uluslararası Engellilerde Spor Eğitimi Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 26-28 Ekim 1995.
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2010 UNICEF Projesi: “YE 101”, Revision and Update of Guides for Parents with Children At Basic Education Start Age”. Proje id: 3517. Araştırma Grubu: Eyidoğan F, Güneysu S, Küçükturan GA,  Tanju E.H, Demirbaş H, Koğar H. Araştırma Süresi: Mart-Mayıs 2010.
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 2016 İlköğretim Bölümü Başkan Vekilliği, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü,  03 Ağustos 2015 – 03 Ağustos 2016.
2 2015 İlköğretim Bölümü Kalite Temsilciliği, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü,  26 Aralık 2011 – 11 Eylül 2015.
3 2013 İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcılığı, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü,  12 Nisan 2013 – 03 Ağustos 2015.
4 2008 Program ve Sınav Koordinatörlüğü, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü,  30 Nisan 2007 - 24 Haziran 2008.
 
10. Membership in Professional or/and Technical Organizations
NoPublish TimeContent
1   Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunlar Derneği
11. Awards:
NoPublish TimeContent
1 1992 Ev Ekonomisi Yüksek Okulu birincisi olarak BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ, 1992. İd:1448110
2 1992 Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü birincisi olarak İHSAN DOĞRAMACI ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ, 1992. İd: 1448115