Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Nilüfer DARICA
Doç. Dr. Ebru Hasibe TANJU ASLIŞEN
Dr. Öğ. Üyesi Şermin METİN
Araştırma Görevlisi Şule KAVAK
Araştırma Görevlisi Zerrin MERCAN
Araştırma Görevlisi Mihriban ÖZCAN
Araştırma Görevlisi Merve YILDIRIM SEHERYELİ

Akademik Geçmiş
Lisans : Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD
Doktora : Hacettepe Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD-Devam Etmekte

Telefonu :
Odası :
E-Posta : merve.yildirim@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Merve YILDIRIM SEHERYELİ
Kısa Özgeçmiş
1988 Karabük doğumludur. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü lisans programından mezun olmuştur. Pedagojik Formasyon eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde almıştır. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD'de tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimine Hacettepe Üniversitesi'nde devam etmektedir.
2006-2010 yılları arasında Ankara'daki özel kurumlarda Matematik öğretmeni olarak çalışmıştır. 2010-2015 yılları arasında SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.de Ölçme ve Değerlendirme Biriminde Matematik Soru Alan Uzmanlığı yapmıştır. 2015-2017 yılları arasında da Özel Ankara Zafer Koleji'nde Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak çalışmıştır. Şu an Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme ABD'de araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Akademik Özgeçmiş
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018 Yıldırım Seheryeli, M. & Tan, Ş. Yazılı anlatım becerisi puanlama anahtarının güvenirliğinin klasik test ve genellenebilirlik kuramlarına göre incelenmesi. III. INES Education and Social Science Congress, 21 Nisan - 01 Mayıs 2018, Antalya.

2 2018 Akbaş, U., Karabay, E., Yıldırım Seheryeli, M., Ayaz, A. ve Demir, Ö. O. Türkiye Ölçme Araçları Dizini’nde yer alan açımlayıcı faktör analizlerinin paralel analiz sonuçları ile karşılaştırılması. VI. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 5-8 Eylül 2018, Prizren, Kosova

3 2018 Karabay, E., Aksoy, N. C., Şahin, T., Şentürk, T. & Yıldırım Seheryeli, M. Ortaokul öğretim programlarında yer alan kazanımların bilişsel düzeylerinin incelenmesi. VI. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 5-8 Eylül 2018, Prizren, Kosova.

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2018 Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının (TBM) Bağımlılıkla İlgili Bilgi ve Olumlu Duygu Geliştirmedeki Etkisi (2018-Devam etmekte) Türkiye YEŞİLAY Cemiyeti, Merve Yıldırım Seheryeli, Araştırmacı.

2 2018 Lisansüstü Eğitim Gören Araştırmacılar İçin Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi, TÜBİTAK, 2018 – Tamamlandı, Merve Yıldırım Seheryeli, Yardımcı personel.